MAKLUMAT PELAYANAN

 “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI APABILA TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN / PERATURAN YANG BERLAKU”